Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1
 • Να υφίσταται νόμιμα και να έχει οικοδομική άδεια (όλες οι υπερβάσεις πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί)
 • Να μην υπάρχουν υπερβάσεις οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
 • Η ενεργειακή του κατηγορία να είναι μικρότερη ή ίση της Δ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει δικαίωμα ψιλής, πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.
 • Το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40000 ευρώ και το οικογενειακό τα 50000 ευρώ.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
 • Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών της οικίας πριν από τις επεμβάσεις.
 • Συγκέντρωση προσφορών των υπό υλοποίηση παρεμβάσεων για τον καθορισμό του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 • Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
 • Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Προσκόμιση δικαιολογητικών.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Γίνεται πλέον και μόνο με επιδότηση μέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) χωρίς να είναι απαραίτητη η σύναψη άτοκου δανείου-μπορεί να γίνει συνδυασμός άτοκου δανείου και επιδότησης.
 • Δεν υπάρχουν κριτήρια τιμής ζώνης ως προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Η επιδότηση ορίζεται αναλογικά με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών και μπορεί να φτάσει ως 70%.
 • Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ωφελούμενο ή τον «σύμβουλο έργου» μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, επιτυγχάνοντας έτσι πλήρη διαφάνεια και έλεγχο της διαδικασίας.

ΚΥΡΙΑ OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών με οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ με κλιμακούμενο ποσοστό επιδότησης.
 • Τα κίνητρα που δίνονται είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ).
 • Όριο προϋπολογισμού 250 ευρώ ανά τετραγωνικό με μέγιστο τα 25.000 ευρώ (όριο επιδότησης ως και 70%).
 • Επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται.
 • Παραμένει η ιδιότητα του ενεργειακού συμβούλου. Οι υπηρεσίες του και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις επιδοτούνται 100% από το πρόγραμμα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος.

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με επιδότηση έως 540 ευρώ / τετραγωνικό. • Τοποθέτηση ρολών ή πατζουριών με επιδότηση έως 140 ευρω / τετραγωνικο. • Τοποθέτηση σκιάστρων με επιδότηση έως 25 ευρώ / τετραγωνικό. • Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για παροχή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερμοσίφωνας). • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης (φυσικό αέριο ή αντλία θερμότητας). • Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με επιδοτήση έως 55 ευρώ το τετραγωνικό. • Θερμομόνωση δώματος-στέγης έως 48 ευρώ / τετραγωνικό • Θερμομόνωση Pilotis.