Εξοικονομώ 2023

Το Πρόγραμμα συνιστάται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα "Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι".

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτυγχάνεται για κάθε έργο που υποβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονομώ 2023" είναι:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
 2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας, βάσει του Α' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (Φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31/12/2021 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), ζητείται έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1 για το φορολογικό έτος 2021.
 • Το ακίνητο είναι νόμιμο και δεν έχουν εντοπιστεί αυθαιρεσίες. Σε περίπτωση που υπήρχαν αυθαιρεσίες, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί. Επιπλέον, δεν έχει ληφθεί απόφαση για την κατεδάφισή του.
 • Η ενεργειακή του κατηγορία είναι μικρότερη ή ίση της Γ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.
 • Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι φυσικό πρόσωπο με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα € Οικογενειακό Εισόδημα €
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000
2 > 5.000 - 10.000 > 10.000 - 20.000
3 >10.000 - 20.000 > 20.000 - 30.000
4 >20.000 - 30.000 > 30.000 - 40.000
5 > 30.000 > 40.000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ατομικό Εισόδημα € Οικογενειακό Εισόδημα € Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση Ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000 75% 65%
2 > 5.000 - 10.000 > 10.000 - 20.000 70% 60%
3 >10.000 - 20.000 > 20.000 - 30.000 55% 45%
4 >20.000 - 30.000 > 30.000 - 40.000 45% 40%
5 > 30.000 > 40.000 40% 40%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α' Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια των κυρίων χώρων του ακινήτου
 • τις 22.500 €

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (ρολό ή εξώφυλλο)
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
 • Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους και πιλοτής
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και αυτοματισμούς
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με καυστήρα-λέβητα φυσικού αερίου και αυτοματισμούς
 • Εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (κλιματιστικά)
 • Εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη
 • Εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας (Smart Home)