ΝΕΟ Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” φθινόπωρο 2021

Η Housecheck με τους πιστοποιημενους Ενεργειακους Επιθεωρητες και την πολυετη εμπειρια στο Προγραμμα Εξοικονομω, με πανω απο 300 ολοκληρωμενες και εγκεκριμενες επιδοτησεις, αναλαμβανει για εσας:

 • τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • την Ενεργειακή Επιθεώρηση στο ακίνητό σας
 • την αυτοψία του ακινήτου
 • την δημιουργία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
 • την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Aπόδοσης (ΠΕΑ)
 • την μελέτη και πρόταση της βέλτιστης οικονομικής λύσης για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα (ΝΕΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ)
 • την ολοκλήρωαη του φακέλου και τον έλεγχο πληρότητας
 • την υποβολή της αίτησης
 • την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στο πρόγραμμα
 • τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του έργου

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ:

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται για ενεργειακή αναβάθμιση:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση σκιάστρων
 • Θερμοπρόσοψη κελύφους
 • Θερμομόνωση δώματος και πιλοτης
 • Σύστημα αντλίας θερμότητας για θέρμανση ψύξη
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση αντλίας θερμότητας
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας

Επίσης επιδοτούνται οι παρεμβάσεις Εξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

 • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. πρίζες, φωτισμός LED)
 • Συστήματα θέρμανσης ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
 • απομακρυσμένου ελέγχου (έξυπνοι αισθητήρες)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

   • Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1
   • Νομιμότητα ακινήτου ( υφίσταται νόμιμα, τυχόν αυθαιρεσίες έχουν ρυθμιστεί, δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο)
   • Η ενεργειακή του κατηγορία να είναι μικρότερη ή ίση της Γ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.
   • Ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει δικαίωμα ψιλής, πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α:

   • Συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβάθμιση αυτών.
   • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει ΑΦΜ, κωδικούς taxisnet και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
   • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης απο εκπρόσωπο καθώς και αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
   • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
 • Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (νέο)
 • Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την πιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών της οικίας πριν από τις επεμβάσεις.
 • Πρόταση από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας μας για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δέσμευση ποσού για τις παρεμβάσεις.
 • Υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 • Συγκέντρωση προσφορών των υπό υλοποίηση παρεμβάσεων.
 • Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
 • Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Προσκόμιση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Στο νέο πρόγραμμα ενισχύεται ο προσανατολισμός στην εξοικονομούμενη ενέργεια.

Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατα τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Ενεργειακό premium στην επιχορήγηση, οταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ανώτατο μοναδιαίο κόστος € 1,2 ανά εξοικονομούμενη KWh.

Επιδότηση για αναβάθμιση Smart Home συστημάτων.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων

€ 50.000 ανα επιλέξιμη κατοικία ή

€ 100.000 ανα ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσοτερες κατοικίες).

€ 80.000 ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες

Αλλάζει η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα ενισχύοντας τα κοινωνικά κριτήρια

Καταργείται η χρονική προτεραιότητα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Δημιουργείται σύστημα για την αξιολόγηση  και κατάταξη με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.

ΚΥΡΙΑ OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών με οικογενειακό εισόδημα έως και 120.000 ευρώ με κλιμακούμενο ποσοστό επιδότησης.
 • Τα κίνητρα που δίνονται είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και απαιτούμενες μελέτες.
 • Παρέχεται άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ).
 • Όριο προϋπολογισμού 250 ευρώ ανά τετραγωνικό με μέγιστο τα 25.000 ευρώ (όριο επιδότησης ως και 85%).
 • Επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται.
 • Παραμένει η ιδιότητα του Συμβούλου Έργου. Οι υπηρεσίες του και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις επιδοτούνται 100% από το πρόγραμμα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (πρόγραμμα φθινόπωρο 2021)

Εξοικονομώ για κατοικίες