Υπηρεσίες

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες και πιστοποιητικά κάθε είδους:

 • Άδειες πολεοδομίας
 • Μελέτες Η/Μ
 • Στατικές μελέτες
 • Μελέτες εφαρμογής
 • Αυτοψίες και εκθέσεις τεχνικού ελέγχου
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σύμφωνα με Ν 4495/2017.

Η εταιρεία μας είναι επανδρωμένη αποκλειστικά με αρχιτέκτονες και μηχανικούς, και δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1985.

Σε συνεργασία με το μελετητικό και κατασκευαστικό μας τμήμα την Proelta ATEE που δραστηροποιείται στην Αθήνα, στην Πάρο και στο Μόναχο της Γερμανίας, μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούμε για κάθε έργο, μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, την οποία την εκπονούμε και την εφαρμόζουμε με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.

Ανεξάρτητα, αν πρόκειται για νέα κατασκευή, ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, σχεδιασμό ή τη διαχείριση έργου (Project Management), πάντοτε σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από εμάς η πιο αποτελεσματική λύση.

Η εξειδικευμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα σχεδιασμού και κατασκευής αποτελεί τον ύψιστο στόχο της εταιρίας μας σε κάθε περίπτωση.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΙ ΠΕΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία του νέου προγράμματος εξοικονομώ κατ’οίκον 2018, από την ένταξη στο πρόγραμμα και την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, έως την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας. Περοσσότερα για το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ μπορείτε να βρείτε εδώ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Από 9 Ιανουαρίου 2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατά τις νέες μισθώσεις τμημάτων κτιρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, γίνεται από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι μετά τους απαραίτητους ελέγχους εκδίδουν το Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας του κτηρίου και προτείνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο έντυπο αυτό υπάρχει η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά μονάδα επιφανείας του κτηρίου [kWh/m2 • έτος], από την οποία προκύπτει και η τελική βαθμολογία του.

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή σε ένα κτήριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτηρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω στοιχεία, θα πρέπει να παραδίδονται ΚΑΤΑ την ενεργειακή επιθεώρηση στον ενεργειακό επιθεωρητή

– Συμβόλαιο Κατοικίας ή Ε9

– ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου) – προεραιτικά

– Αδεια Οικοδομής (σε περίπτωση που το κτίριο είναι μετά το 1983)

– Κατόψεις του χώρου – σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναλαμβάνουμε την δημιουργία σκαριφήματος

Προαιρετικά ή σε δεύτερο χρόνο χρειάζονται τα εξής εγγραφα:

– Αντίγραφο Τοπογραφικού

– Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας

– Φύλλο συντήρησης κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης ή πρόσβαση στο λεβητοστάσιο σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης

– Η/Μ Μελέτες και Σχέδια

– Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)

-Πρόσβαση στο δώμα σε περίπτωση ύπαρξης ηλιακού συλλέκτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας και τη μείωση του κόστους θέρμανσης προτείνουμε:

 • Αντίκατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα
 • Θερμομόνωση κελύφους
 • Αυτονόμηση συστήματος θέρμανσης ή τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών
 • Ανανέωση λέβητα
 • Αντλίες θερμότητας
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας
 • Τεχνικός εξοπλισμός χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
 • Τοποθέτηση Φ/Β συστήματος

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας μπορεί να συνδιαστεί με μοντέρνες λύσεις ανακαίνισης στους κύριους χώρους. Εκσυνχρονίστε την κουζίνα και τα μπάνια σας με σύγχρονες και οικονομικές αρχιτεκτονικές προτάσεις.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση, η αντοχή, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα υλικών και εργασίας, διακρίνουν την εταιρεία μας και ξεχωρίζουν το αποτέλεσμα των έργων που αναλαμβάνουμε.

Σε συνεργασία με το σχεδιαστικό και κατασκευαστικό μας τμήμα την Proelta ATEE που δραστηροποιείται στην Αθήνα, στην Πάρο και στο Μόναχο της Γερμανίας, μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούμε για κάθε έργο, μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, την οποία την εκπονούμε και την εφαρμόζουμε με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.

ΜΕΛΕΤΗ Κ.Εν.Α.Κ.

Πλέον σε κάθε νέο κτίριο, και σε κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (μελέτη Κ.Εν.Α.Κ), στην οποία περιλαμβάνονται  μελέτες θερμομόνωσης, ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης, ψύξης κτλ και πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων εκπονείται για κάθε κτίριο, νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία:
α) εκπλήρωση ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του, και
β) σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον σχεδιασμό, το κτιριακό κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου ζητείται από τη ΔΕΔΗΕ που ανήκει το ακίνητό σας συνήθως στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε κάθε νέα σύνδεση
 • Έχει λήξει το προηγούμενο Πιστοποιητικό. Με τη πάροδο 14 ετών από την ημερομηνία ελέγχου για τα κτίρια κατοικιών και 7 ετών για τους επαγγελματικούς χώρους
 • Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ -  Ν.4495/17

Για την υπαγωγή κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονομώ ή για μεταβίβαση ακινήτου είναι απαραίτητη η ρύθμιση τυχών αυθαιρεσιών ή η έκδοση βεβαίωσης μη Αυθαιρεσιών του Νόμου 4495/2017

 • Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη Αυθαιρεσιών του Νόμου 4495/2017.
 • Ρυθμίσεις  Αυθαιρέτων Κατασκευών σύμφωνα με το Νόμο 4495/2017.