Επιλέξιμες δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και δαπάνες ανακαίνισης που αφορούν το σκέλος "Ανακαινίζω".

ΣΚΕΛΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (ρολό ή εξώφυλλο)
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
 • Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους και πιλοτής
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και αυτοματισμούς
 • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με καυστήρα-λέβητα φυσικού αερίου και αυτοματισμούς
 • Εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (κλιματιστικά)
 • Εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη
 • Εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας (Smart Home)

 

ΣΚΕΛΟΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ"

 • Ανακαίνιση λουτρού, κουζίνας, καθιστικού, υπνοδωματίου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΚΕΛΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • το γινόμενο του 1 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α' Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια των κυρίων χώρων του ακινήτου
 • τις 22.500 €

 

ΣΚΕΛΟΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ"

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • το γινόμενο του 75€ επί την επιφάνεια των κυρίων χώρων του ακινήτου
 • τις 10.000 €