Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ".

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται χρόνος προετοιμασίας και συλλογής δικαιολογητικών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε έγκαιρα με την εταιρεία μας, προκειμένου να σας κατευθύνουν οι συνεργάτες μας.